top of page
Examining X-ray

Centrum prevence

Cílem preventivních screeningů je vyhledávání vážných nemocí u lidí, kteří vůbec netuší, že nějaké onemocnění mají. Odhalení v této fázi umožňuje včasnou a efektivní léčbu, jež často vede k lepším výsledkům a naději na úplné uzdravení. Ministerstvo zdravotnictví proto stále hledá nové cesty jak umožnit pacientům nové formy prevence, za tímto účelem zřídilo Národní screeningové centrum, které na tomto cíli dále spolupracuje s odborníky a zdravotními pojišťovnami.

Screeningy a programy časného záchytu rakoviny

Program časného záchytu rakoviny prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů (kromě nemelanomových kožních nádorů). Každý rok onemocní tímto nádorem v ČR okolo 8 000 mužů, což je téměř třikrát více než před přibližně 20 lety, a přibližně 1 500 mužů ročně na rakovinu prostaty umírá.

 

Proto je důležité neodkládat pravidelná screeningová vyšetření, která umožní případnou rakovinu odhalit zavčas a zvýšit tím úspěšnost léčby.

Program časného záchytu rakoviny plic

Rakovina plic je zákeřné onemocnění: dlouhou dobu může být bez jakýchkoliv projevů a pacienti tak často přicházejí k lékaři ve stadiu, kdy se nádor nedá účinně léčit. Řešením, jak situaci zlepšit, je odhalit nádor včas aktivním vyhledáváním rizikových pacientů, kteří podstoupí preventivní CT (výpočetní tomografie) vyšetření s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor.

Program screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku

Stát organizuje preventivní screeningová vyšetření, mezi něž patří i screening nádoru tlustého střeva a konečníku. Právě díky programu prevence došlo k poklesu incidence a mortality na toto onemocnění. ČR se tak ve světovém žebříčku výskytu této rakoviny posunula z nejvyšších pozic až do třetí desítky států.

Program screeningu rakoviny prsu

Rakovinou prsu v České republice každý rok onemocní více než 8 500 žen a necelá čtvrtina z nich na tuto diagnózu umírá. Onemocnění můžeme rozdělit na různé biologické podtypy s odlišnou prognózou a potřebou různé péče. U všech ale platí, že čím dříve jsou diagnostikovány, tím větší je naděje na úplné uzdravení.

Program screeningu rakoviny děložního čípku

Rakovina děložního čípku (někdy je označována jako „karcinom děložního hrdla“ nebo „cervikální karcinom“) je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit.

Samotnému nádoru (karcinomu) předcházejí přednádorové změny buněk (tzv. prekancerózy), se kterými se organismus někdy sám vypořádá. Prekancerózy se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit jedině specializovaným cytologickým vyšetřením. Tyto časně objevené přednádorové stavy lze úspěšně vyléčit. Čím později však dojde k diagnóze, tím je léčba náročnější a bohužel i méně úspěšná.

bottom of page