top of page
Filling Prescription

Potvrzování průkazů

Žádáme všechny naše pacienty:

  1. Před návštěvou ambulance si zjistěte, jaké dokumenty potřebujete. Před vydáním řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu je důležité zjistit, jaké zdravotní potvrzení je pro ně potřebné. To může zahrnovat potvrzení od specialisty či jiného lékaře.

  2. Zajistěte si veškeré potřebné dokumenty předem. Než zažádáte o řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz, ujistěte se, že máte všechny potřebné lékařské zprávy a potvrzení připraveny. Tím pomůžete urychlit proces vydání průkazu.

  3. Respektujte platné zákony a předpisy. Mějte na paměti, že nemůžeme vydávat průkazy bez předložení příslušných dokumentů. Respektováním zákonů nám pomáháte plnit naše povinnosti.

Relevantní zákony:

Informace o požadavcích pro řidičský průkaz naleznete v zákone o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.)

Informace o požadavcích pro zbrojní průkaz naleznete v zákone o zbraních (č. 119/2002 Sb.)

Pro vydávání lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti jsme v naší ordinaci povinni řídit se platnou legislativou a danými předpisy. To v praxi znamená, že potřebné potvrzení lékař vystaví až na základě komplexního posouzení zdravotního stavu žadatele.

Vezměte, prosím, na vědomí, že vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti není v žádném případě nárokovatelné a to ani v situaci, kdy se jedná "jen" o prodloužení toho stávajícího. V případě, kdy aktuální zdravotní stav žadatele daným předpisům nehoví, lékař ze zákona potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavit nesmí.

Děkujeme za Vaše pochopení.

bottom of page