top of page

Objednané pacienty odbavujeme přednostně

Online objednání a služby

Sprovoznili jsme online služby, které našim pacientům po přihlášení* umožňí objednat se online nebo si online zažádat o léky.

Objednat se můžete i telefonicky, nicméně online objednáváním pomáháte odbřemenit personál a věříme, že je pohodlnější i pro vás.

* Online služby jsou dostupné pouze pro naše registrované paciety, kteří mají u nás nahlášenou svou e-mailovou adresu. Jste-li již náš pacient a nemáte e-mail nahlášen, můžete tak učinit prostředcnictvím formuláře.

Kontakt

Palackého třída 137

MHD Tylova

Parkoviště Mánesova

Sledujte nás na Facebooku

Okamžitě se tak dovíte o aktuálním dění v naší ordinaci a neunikne Vám, kdy máme třeba zavřeno.

Po

7:00 - 12:00

12:00 - 13:30*

Út

12:30 - 17:00

17:00 - 18:00*

St

7:00 - 12:00

12:00 - 13:30*

Čt

7:00 - 12:00

12:00 - 13:30*

7:00 - 11:00

11:00 - 12:00*

* Ordinační doba označená hvězdičkou je určena výhradně pro objednané pacienty.

Ordinační doba

Objednané pacienty odbavujeme přednostně. Proč?

Neobjednané pacienty prosíme o příchod do čekárny nejpozději půl hodiny před koncem vyhrazené doby.

Plán dovolených

Červenec, 1 - 5

Pondělí až pátek
 

Září, 9 - 13

Pondělí až pátek.

mudrzf.jpg

MUDr.
Zuzana Farkašová

Vážení pacienti a klienti,

jmenuji se Zuzana Farkašová a vystudovala jsem Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Po promoci jsem 4 roky pracovala na II. interní klinice ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Od roku 2016 se již věnuji praktickému lékařství a v roce 2018 jsem v oboru složila atestační zkoušku.


Od ledna 2023 jste mě mohli potkat v dnes již bývalé ordinaci paní doktorky Homolkové, kde jsem se začala připravovat na její převzetí. V květnu pak paní doktorka odešla do zaslouženého důchodu a já jsem nyní vaše lékařka.


Těším se na vás v naší ordinaci.

V naší ordinaci jsme povinni dodržovat platné zákony a předpisy.
Děkujeme za Vaše pochopení a za to, že náš personál nevystavujete nátlakovým situacím v případech, kdy vyhovění Vaší žádosti ze zákona není možné.

Časté dotazy

 • Necítím se dobře a rád(a) bych si vyžádal(a) pracovní neschopnost. Můžu telefonicky nebo e-mailem?
  Pracovní neschopnost je závažná zdravotní záležitost, která vyžaduje osobní prohlídku lékařem, přesnou diagnózu a odpovídající léčbu. Při osobním setkání v ordinaci Vám budeme schopni poskytnout nejlepší možnou péči a vystavit odpovídající pracovní neschopnost. Proto vás žádáme, abyste se dostavil(a) do naší ordinace, kde vám bude poskytnuta odpovídající lékařská péče a vyšetření.
 • Lékař specialista mi nařídil pracovní neschopnost a řekl mi, abych se obrátil(a) na vás, abyste mi ji vystavili.
  Od 1. 1. 2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku. Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Toto platí pro lékaře všech odborností kromě lékařské pohotovostní a záchranní služby. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost, tj. v případech, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Nežádejte, prosíme, po nás, abychom sebe sami vystavovali riziku postihu ze strany dozorčího orgánu za porušování platné legislativy. Zkráceně: Lékař, který pacienta léčí, vede i dočasnou pracovní neschopnost. Více informací k dané problematice naleznete na naší stránce věnované eNeschopence nebo na webu České správy sociálního zabezpečení.
 • Na základě svých příznaků jsem si vyhledal(a) diagnózu na internetu. Můžete mi prosím předepsat léky, které žádám?
  Diagnóza a předepisování léků jsou komplexní procesy, které vyžadují odborné znalosti a ambulantní vyšetření. Jako lékaři máme za úkol provést důkladnou analýzu Vašich příznaků a výsledků vyšetření tak, abych Vám mohli přesně stanovit diagnózu a navrhnout odpovídající léčbu. Informace dostupné na internetu mohou být užitečné pro obecné povědomí o zdravotním stavu, ale nejsou dostatečné pro přesnou diagnózu a správné předepisování léků. Každý případ je individuální a vyžaduje individuální přístup od lékaře. S použitím mých odborných znalostí, klinických zkušeností a výsledků vyšetření budeme společně pracovat na přesné diagnóze a navržení nejefektivnější léčby pro vaše konkrétní potřeby.
 • Chtěl(a) bych vás požádat o vystavení potvrzení, ale není nutné, abyste mě vyšetřovali. Stačí mi pouze vaše razítko.
  V ordinaci MedCenter uplatňujeme a dodržujeme předpisy, které stanovují zákony a lékařské postupy. Jako lékař mám povinnost chránit vaše zdraví a zároveň ctít etické a právní zásady, které reglementují poskytování zdravotní péče. Všichni pacienti jsou hodnoceni na základě standardů a postupů, které jsou stanoveny pro zajištění nejvyšší možné kvality lékařské péče. Zákony a postupy jsou navrženy tak, aby chránily zájmy pacientů a zajišťovaly bezpečnost a efektivitu lékařských zákroků. Je v našem společném zájmu dodržovat tyto předpisy a postupy tak, abychom zajistili nejlepší možnou péči pro Vás a minimalizovali nežádoucí rizika. Proto Vás žádáme, abyste se spolehli na naši odbornost a zkušenosti, které využívám ke zhodnocení Vašeho zdravotního stavu a návrhu pro Vás nejvhodnější léčby. Vynaložíme vždy maximum abych Vám poskytli a zajistili veškerou potřebnou zdravotní péči v souladu s předpisy a etickými zásadami tak, abychom společně dosáhli nejlepších výsledků pro Vaše zdraví.
 • Můžete mi udělat odběry, které mi nařídil jiný lékař, nebo které jsem si našel/a na internetu?
  Jako lékař mám povinnost zajistit, aby všechny lékařské postupy a zákroky byly založeny na aktuálním stavu vašeho zdraví a klinického posouzení. Pokud jiný lékař určil potřebu odběrů, nebo jste si je vyhledali sami na internetu, doporučuji se nejprve poradit se mnou. V případě, že indikace není součástí mé odbornosti nebo nemohu potvrdit její nezbytnost, je nutné, aby odběry provedl lékař, který je určil, nebo který je schválil na základě zhodnocení vašeho stavu.
 • Volám vám během ordinační doby, ale nemohu se k vám dovolat.
  Vzhledem k vysokému vytížení naší telefonní linky a zároveň snahy o udržení hladkého provozu ordinace se nám občas nepodaří obsloužit všechny příchozí telefonní hovory. Prosíme Vás tedy o pochopení a Vaši trpělivost. Pokud se Vám nedaří dovolat, pravděpodobně se zrovna věnujeme jinému pacientovi. Snažíme se poskytnout komplexní péči všem našim pacientům a to občas v daný okamžik vyžaduje naši plnou pozornost. Zkuste nám, prosíme, zavolat za chvilku znovu, anebo nám zanechte zprávu přes online služby.
 • I přesto, že jsem byl(a) objednaný(á) na konkrétní čas, musel(a) jsem čekat.
  Ve zdravotnickém prostředí se občas vyskytnou komplikace, které není možné předem předjímat. Též se mohou objevit neočekávané naléhavé případy, které vyžadují okamžitou lékařskou pozornost. V takových případech musíme upřednostnit zdravotní péči těm pacientům, jejichž momentální stav vyžaduje okamžitou lékařskou pozornost a nesnese dalšího odkladu. Tyto situace mohou ovlivňovat naše časové plány a stejně tak jako čas, na který jste objednán(a), a mohou způsobovat zpoždění v odbavení potřeb objednaných pacientů. Vaše zdraví a pohodlí jsou pro nás prioritou a Váš čas strávený v čekárně nám není lhostejný. Proto Vás chceme ujistit, že dbáme na efektivní plánování a dodržování časových harmonogramů tak, abychom případná zpoždění v čase Vašeho objednání co možná nejvíce minimalizovali. Pokud se však vyskytne zpoždění, buďte, prosíme, trpěliví a mějte, prosíme, pochopení. Příště může zase zpozdit někoho jiného třeba právě péče o Vás.

Evidenční zařízení v naší čekárně

V naší čekárně nemusíte klepat - na dotykovém displeji zařízení "Neklepat" nejdříve zvolíte účel vaší návštěvy, poté vložíte kartu pojištěnce, a po zaznění krátkého signálu se můžete pohodlně usadit do naší čekárny. Lékař i sestra o vás již ví.

Management_cekarny_pacientu_CGM_Neklepat_cz_Displej_001[1].png

Ceník

platný od 1. února 2024

Posouzení zdravotní způsobilosti do zaměstnání

800 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

800 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65 let

500 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

800 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu

800 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

400 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

400 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti pro školu v přírodě a zotavovací akce

400 Kč

Vyšetření lékařem před nástupem do lázní či k operaci v režimu samoplátce

350 Kč

EKG vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

250 Kč

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění (aplikace očkovací látky)

350 Kč

Vypsání tiskopisu pro komerční pojišťovnu, policii, soudy

600 Kč

Ohodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů

800 Kč

Ohodnocení bolestného u pracovních úrazů

800 Kč

Posudek o pracovním omezení ze zdravotních důvodů pro úřad práce

300 Kč

Posudek o zdravotním stavu před přijetím do zařízení sociálních služeb

300 Kč

Vyšetření mimo ordinační dobu (á 30 minut)

500 Kč

Administrativní úkony nehrazené ze zdravotního pojištění (á 10 minut)

50 Kč

Přehled změn

2023

2024

 • Do ordinace nastupuje nová zdravotní sestra, paní Jaroslava Valová

 • Na základě kalkulace věcně usměrněných cen od servisní organizace SPL je upraven ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 • Zprovozňujeme online služby

 • Objednaní pacienti jsou odbavováni přednostně a postupně přecházíme na objednávaní po celou ordinační dobu

bottom of page