top of page
Doctor with Files

Prosíme, nežádejte po nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce.

eNeschopenka

Od 1. 1. 2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku. Tento zákon zároveň stanoví povinnosti a oprávnění lékařů v souvislosti s vystavováním a vedením dočasné pracovní neschopnosti a ukládá sankce za jejich porušení.

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.
Povinen vést pracovní neschopnost je ošetřující lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, sleduje a určuje termíny kontrol. Nikoliv praktický lékař.


Platí to pro lékaře všech odborností
Ambulantní specialista, kardiolog, lékař v nemocnici atd., výjimkou je lékařská pohotovostní služba a záchranná služba. Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem, t.j. praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.


Lékař, který Vás k nám posílá, nesplnil svou zákonnou povinnost.

Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemůžeme Vám vyhovět. V rozporu se zákonem Vás nutí zcela zbytečně ztrácet čas cestou a čekáním v naší ordinaci. 

Výše uvedené vyplývá z platného zákona a bylo opakovaně potvrzeno stanovisky Ministerstva zdravotnictví, České správy sociálního zabezpečení, České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů ČR.

bottom of page