top of page
Hallway Waiting Area

Před návštěvou ordinace

Chceme, aby vaše návštěva u nás byla co nejefektivnější a abyste neztráceli čas zbytečným čekáním nebo požadavky, které nemůžeme splnit. Proto jsme pro vás připravili několik tipů, jak naplánovat vaši návštěvu co nejlépe.

Objednejte se

Nechceme, aby naši pacienti ztráceli čas dlouhým čekáním na vyšetření, proto větštinu pacientů objednáváme na čas a postupně budem na čas objednávat všechny (včetně akutních případů). Návštěvu si můžete rezervovat online, popřípadě  telefonicky. Objednané pacienty již teď odbavujeme přednostně.

Poskytněte nám lékařské zprávy od specialistů

Máte-li od lékařské zprávy od specialistů nebo jiných lékařů, které si chce založit ve své domácí kartotéce, prosíme vás, aby jste si před návštěvou naší ordinace pořídili jejich kopie, nebo poslali skeny prostřednictvím online služeb. Kopírování zpráv personálem v ordinační době ovlivňuje čekací dobu ostatních pacientů a tento úkon si pacient hradí přímou platbou dle ceníku.

Pracovní neschopnost indikována jiným lékařem

Nemůžeme vám vystavit pracovní neschopnost, kterou indikuje jiný lékař. Specialisté se často chtějí zbavit této své povinosti a přenášejí ji nás, praktické lékaře. Tenhle postup je však protizákonný a jak pacient, tak praktický lékař zbytečně ztrácí čas. Více informací najdete na naší stránce věnované pracovní neschopnosti.

Žádost o léky nebo odběry

O léky si můžete zažádat prostřednictvím našich online služeb. Nicméně, v některých případech předepsání musí předcházet kontrolní vyšetření (hypertonici, diabeteci, atd.).

Pokud léky nebo odběry nařídil jiný lékař, třeba specialista, a indikace není součástí odbornosti praktického lékařství nebo praktický lékař nemůže potvrdit jejích nezbytnost, nemůžeme vám vyhovět a je nezbytné, aby léky předepsal a odběry provedl daný lékař.

bottom of page